logo ven2cops logo ride 4 kids

foto met slogan Ride4Kids

Sinds de oprichting fietsten de Ven2Cops voor Ven2-4Cancer. Dit evenement, wat mede opgericht is door Inspire2Live, heeft ons richting gegeven en veel van hun opzet is de onze geworden.

Doel was de Mt. Ventoux te beklimmen vanuit Malaucène, een eventuele 2e keer uit Bédoin, of zelfs een derde maal weer uit Malaucène.

De opbrengsten kwamen ten goede aan de Vlaamse Liga tegen Kanker, die hiermee zeer doelgerichte en individuele onderzoeken bekostigde.

 

Helaas bereikte ons op 4 maart 2014 onderstaand bericht:

"6de Editie GECANCELD
Aan alle teamcaptains, deelnemers, vrijwilligers en sponsors van Ven2-4Cancer,

in 2014 zou Ven2-4Cancer een nieuwe start nemen.
Na verschillende pistes te hebben onderzocht en veel gesprekken te hebben gevoerd, moeten we vandaag vaststellen dat geen enkele optie binnen onze statuten past. Het anti-strijkstok-beleid dat we willen aanhouden, blijkt samenwerking met een derde partij uit te sluiten, met als gevolg dat we een zesde editie van Ven2-4Cancer, volgens onze voorwaarden, organisatorisch niet rond krijgen. We zijn met een te beperkte groep om u een veilig en goed georganiseerd event te kunnen aanbieden.
Daarom hebben we, met grote spijt, besloten om in 2014 geen editie van Ven2-4Cancer te organiseren.

We willen iedereen die reeds is ingeschreven bedanken voor zijn/haar inzet, en vermelden graag dat er als alternatief nog andere organisaties tegen kanker strijden: zo is er, ook op 12 september, Ventoux3.nl . Deze organisatie heeft een gelijkaardige doelstelling als de onze.

We zullen in de loop van de volgende dagen de reeds gestorte inschrijvingsgelden terugstorten.
Op 12 maart kunnen we het bedrag bekendmaken van de geïnde sponsorbedragen van de vijfde editie.
Vijf edities van Ven2-4Cancer maakten dat de Vlaamse Liga tegen Kanker meer dan 2 miljoen euro aan kankeronderzoek kon besteden. Een resultaat dat te danken is aan alle sponsors, alle vrijwilligers en alle deelnemers die één of meerdere keren de Kale Berg hebben beklommen. We mogen terecht fier zijn op wat we samen hebben gerealiseerd.

Het is een mooi avontuur geweest. De strijd tegen kanker is nog niet gestreden maar we zijn er van overtuigd dat iedereen zich verder zal inzetten om kanker de wereld uit te helpen.

Bedankt en tot…

Bestuur Private Stichting Ven2-4Cancer"

Helaas, maar het is niet anders. De Ven2Cops zullen hun eigen weg moeten gaan.