Gedachten…

Hij was zo graag wat langer gebleven.
Hij wou zo graag nog verder gaan.
Maar ook voor hem kwam het moment,
dat ’t levensboek werd dicht gedaan.

Als ’t licht verzinkt in duisternis,
en tijd verglijdt in eeuwigheid.
Dan blijft alleen nog weemoed achter
en een stil herinneren in eenzaamheid.

Georg Frieman

Georg is een goede kennis van een vriendin van Ada. Zijn vrouw en hijzelf hebben het erg moeilijk met de verwerking van het verlies van hun zoon. Het schrijven van gedichten is voor hem een uitlaatklep; praten is nog te moeilijk, te pijnlijk.

Zijn zoon Hajo (een samentrekking van Henk en Johan; de namen van zijn opa’s) is geboren en 1963 en had een goede baan als planoloog.
In 2007 openbaarden zich problemen; hij bleek een hersentumor te hebben en is in 2008 een paar dagen voor Kerst op 45 jarige leeftijd hieraan overleden.

Georg hoopt dat we veel geld ophalen en wenst ons veel succes.