logo ride 4 kidsZoals jullie ongetwijfeld hebben gezien in de nieuwsbrief van Ride4Kids hebben zij een besluit genomen over het wel of niet door laten gaan van de Pyreneeën Challenge 2020.

IET GEIT OAN!!!

Om de organisatie van ons team Ven2Cops te optimaliseren vragen we jullie nogmaals een keer te bevestigen wie er dit jaar meegaan en in welke hoedanigheid (fietser - loper - vrijwilliger of motorrijder). Inschrijven kan nog steeds!

Dit om een goed beeld te kunnen vormen van de organisatie die we als bestuur dit jaar op touw gaan zetten voor dit evenement.
Naast de bevestiging van deelname vragen we jullie ook, gelet op de afstandsregels, met hoeveel mensen je in een mobilhome wil verblijven (zie de opmerking in de nieuwsbrief daarover).
Dat geeft ons dan een beeld hoe we de mobilhomes moeten/kunnen indelen en hoeveel we er dan moeten bestellen bij Ride4Kids.
Datzelfde graag over het vervoer van en naar de Pyreneeën, wie rijdt met wie of heeft behoefte aan samenrijden. Dan kunnen we proberen dat bij elkaar te brengen

Uit de Ride4Kids nieuwsbrief:

De Franse grenzen gaan open op 15 juni! Goed nieuws! Groen licht voor de Pyreneeën Challenge! De organisatie heeft besloten een tandje bij te zetten. We gaan er voor!
De organisatie zet alles op alles om het risico op COVID-19 besmetting tijdens de challenge tegen te gaan. Het gehele draaiboek wordt aangepast naar de geldende richtlijnen. Dit betekent: afstand houden, desinfectie bij lunch- en verfrissingsposten en gebruik van handschoenen en mondkapjes waar nodig. Iedereen ontvangt voor vertrek een Ride4Kids- mondkapje met filter. Deze worden ons aangeboden door BioRacer.

Het risico op besmetting laag houden doen we in overleg met de camping.
En natuurlijk samen met jullie! We verwachten dat jullie je aan de gestelde regels houden . Voor vetrek moeten jullie allemaal, deelnemers én vrijwilligers, een COVID-19 vragenlijst invullen. Heb je kort vantevoren klachten, laat je testen of annuleer je deelname. Denk aan het doel waarvoor we fietsen en aan de ouders van zieke en kwetsbare kinderen die aanwezig zijn!

Ook jullie kunnen je voorbereiden op een challenge met maatregelen. Denk er vast eens over na. Vragen die jullie je nu al kunnen stellen zijn: hebben wij meer mobilhomes nodig gezien de afstandsregel? Is het reëel dat we met meerdere personen, niet afkomstig uit één huishouden, een mobilhome delen? Laat ons weten als jullie extra mobilhomes willen boeken! Denk ook vast na over vervoer van en naar de Pyreneeën, als ook over vervoer ter plaatse.

Wij gaan er voor, maar realiseren ons ook dat de situatie in september anders kan zijn dan nu, in positieve en in negatieve zin. Indien alsnog blijkt dat het niet verantwoord is de challenge door te laten gaan dan zullen wij deze beslissing nemen. Veiligheid voor alles!